Majster Plus Miasto

pn-pt: 8.00-17.00 sob: 8.00-14.00

Znajdź sklep

POLITYKA COOKIES

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Polityka plików cookie reguluje zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii stosowanych na stronie internetowej www.majsterplus.com, której operatorem jest Składy VOX sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńska 143.
 2. Pliki cookie to niewielkie dane wysyłane z naszej strony internetowej, przechowywane w przeglądarce, telefonów lub innym urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik podczas wyświetlania naszego serwisu. Pliki cookie umożliwia rozpoznać urządzenie Użytkownika podczas następnej wizyty, zapewniając dostęp do określonych funkcji i pozwalają zrozumieć w jaki sposób poruszał się on po stronie.

II. USTAWIENIA I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

 1. Ustawienia powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych pozwalają na zapisywanie wszystkich rodzajów plików cookie. Możesz jednak zarządzać ustawieniami plików poprzez:
  a. narzędzia udostępniane przez operatorów przeglądarek internetowych (szczegóły dostępne po kliknięciu w linki poniżej): - Internet Explorer, - Mozilla Firefox, - Google Chrome, - Opera, - Safari.
  b. panel zarządzania plikami wyświetlany z chwilą ładowania strony głównej serwisu, gdzie Użytkownik może: - dokonać wyboru opcji „Zezwól na wszystkie ciasteczka” – wówczas VOX zapisuje i korzysta ze wszystkich plików zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika; - dokonać wyboru opcji „Korzystaj wyłącznie z niezbędnych plików cookie” – wówczas VOX zapisuje i korzysta tylko z plików cookie, które są całkowicie niezbędne do działania serwisu i jego funkcjonalności - odznaczyć zgody na wybrany rodzaj plików cookie, w tym preferencyjne, statystyczne i marketingowe (szerzej opisano w rozdziale III poniżej.)

III. PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE W SERWISIE

 1. Serwis majsterplus.com korzysta z plików cookie, aby ułatwić Użytkownikowi korzystanie z dostępnych funkcjonalności oraz w celu zapamiętywania wybranych przez Użytkownika ustawień, w zakresie np. języka, kolorystyki, rozmiaru i rozmieszczenia poszczególnych elementów. Pliki cookie wykorzystywane są także w celu tworzenia zagregowanych i w pełni anonimowych statystycznych dotyczących odwiedzić serwisu, co w konsekwencji pozwala także na wyświetlanie reklam bezpośrednio odpowiadającym preferencjom Użytkownika.
 2. Pliki cookie wykorzystywane przez serwis majsterplus.com można podzielić na: a. niezbędne – są absolutnie konieczne do prawidłowego działania witryny i nie możemy ich wyłączyć; są one wykorzystywane do odpowiedniej nawigacji na stronie i udzielania dostępu do obszarów bezpiecznych strony; b. preferencyjne – umożliwiają stronie zapamiętywanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonalność strony, np. preferowany język lub region; c. statystyczne – pomagają zrozumieć nam, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje; d. marketingowe – stosowane w celu śledzenia użytkowników na stornie i w konsekwencji wyświetlania reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników.
 3. W ramach serwisu majsterplus.com stosowane są pliki cookie: a. sesyjne – mają charakter tymczasowymi (trzymamy na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania czy opuszczenia strony internetowej lub np. wyłączenia przeglądarki internetowej); b. stałe – przechowywane są przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Serwis majsterplus.com korzysta także z plików cookie pochodzących od dostawców mediów społecznościowych, które umożliwiają Użytkownikowi udostępnianie treści swoim znajomym. Ponadto są one w stanie śledzić aktywności Użytkownika na innych serwisach i budować profil zainteresowań Użytkownika. W konsekwencji Użytkownik będzie miał dostarczane preferowane przez niego treści nawet na innych stronach internetowych.

IV. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PLIKÓW COOKIE

 1. Podstawą prawną zapamiętywania plików cookie i informacji w nich zgormadzonych są: a. prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku plików niezbędnych, b. zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku pozostałych rozdziałów plików cookie (preferencyjnych, statystycznych czy marketingowych).

V. PLIKI COOKIE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

 1. Google Analytics Witryna internetowa majsterplus.com korzysta z narzędzi Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa plików cookie w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje o polityce prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 2. Homebook Witryna internetowa majsterplus.com korzysta z plików podmiotów zewnętrznych, w tym współpracują z grupą kapitałową Wirtualnej Polski, która zamieszcza informacje w formie plików cookie i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym a oraz uzyskują do nich dostęp. Celem współpracy z podmiotami zewnętrznymi jest dostosowanie do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski https://holding.wp.pl/poufnosc"

VI. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Wszystkie sprawy związane z plikami cookie Użytkownik może skonsultować z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt pod adresem e-mail: iod@vox.pl
 2. Polityka cookie może ulec zmianie ze względu na: - obowiązek wprowadzenia zmian, - zmianę przepisów prawa, - zakres stosowanych przez nas plików cookie

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Składy VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560579 NIP: 7790016245, REGON: 630118366.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych przesyłając wiadomość na adres iod@vox.pl lub pisemnie na adres pocztowy administratora wskazany w punkcie powyżej.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Zbierane przez Składy VOX dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 1. Dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz ich rozwoju, dlatego spółka Składy VOX dokłada wszelkich starań, aby je odpowiednio zabezpieczyć w tym przetwarzać je jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zakres gromadzonych danych jest ściśle zależy od rodzaju świadczonej usługi tj:
  a. Zamówienie produkty: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
  b. Rezerwacja produktu: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
  c. Działania promocyjne i marketingowe: numer telefonu, adres e-mail
  d. Przystąpienie do Majster Plus: imię i nazwisko, numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail, informacje biznesowe dotyczące prowadzonej działalności, informacje finansowe.
   
 2. Dodatkowo w celu dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług wykorzystywana jest technologia, która gromadzi oraz przetwarza dane zapisane w plikach cookie, w tym adres IP (szczegóły opisano w Polityce plików cookie).

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy i realizacji zawartej umowy przystąpienia do sieci franczyzowej Majster Plus, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. dokonania rezerwacji produktów w wybranym sklepie stacjonarnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby przez zawarciem umowy),
 3. dokonania zamówienia produktów w wybranym sklepie stacjonarnym - – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby przez zawarciem umowy)
 4. wypełnienia ciążących na Składy VOX obowiązków prawnych związanych z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach Grupy Kapitałowej VOX – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. komunikacji z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej – w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na budowaniu i rozwijaniu relacji z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. dochodzenie lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

V. INFORMACJE O PRZETWARZANIU

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  - zaufanym podmiotom należącym do grupy kapitałowej VOX
  - przedstawicielom salonów meblowych współpracujących ze Składy VOX, prowadzących działalność pod tą marką,
  - podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (w tym hosting, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) oraz wspierające przy realizacji gwarancji, reklamacji oraz naprawy produktu,
  - podmiotom świadczącym usługi księgowe i podatkowe,
  - podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  - podmiotom windykacyjnym i kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Składy VOX mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tj. do Indii w zakresie wsparcia systemu SAP służącemu do planowania zasobów przedsiębiorstwa w zakresie danych sprzedażowych – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą.
 3. Bez względu na cel przetwarzania podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić w zależności od konkretnego przypadku zawarcie umowy, korzystanie z wybranych usług w ramach serwisu i jego funkcjonalności lub otrzymywanie treści marketingowych.
 4. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Składy VOX ma prawo:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych,
  - sprostowania danych,
  - usunięcia danych,
  - ograniczenia przetwarzania danych,
  - przenoszenia danych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora,
  - prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik serwisu majsterplus.pl ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie sprawy związane z ochroną danych osobowych Użytkownik może skonsultować z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt pod adresem e-mail: iod@vox.pl.
 2. Polityka prywatności może ulec zmianie ze względu na:
  - obowiązek wprowadzenia zmian,
  - zmianę przepisów prawa,
  - zmianę funkcjonalności serwisu, zakresu zbieranych danych, celu lub zmian innych czynników które będą rzutowały na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
 3.